Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Odborná příprava nositelů dýchací techniky: dne 12. 12. se 8 členů výjezdové jednotky SDH Osek nad Bečvou zúčastnilo pravidelné cyklické odborné přípravy nositelů dýchací techniky na cvičném polygonu HZS Olomouckého kraje. Fyzicky náročnou praktickou odbornou přípravu úspěšně absolvovali a osvědčili, že získanou odbornost na používání dýchací techniky úspěšně obhájili. Školení se skládá ze dvou částí: speciální tělocvičny a protiplynového polygonu, kde je imitováno prostředí se sníženou viditelností a klecový systém navozuje prostředí reálného zásahu. Chování našich členů během školení bylo příkladné a naprosto profesionální.

Poděkování hejtmana za zásahy při povodních 2010: dne 15. září 2010 jsme se také zúčastnili dvou význačných společenských událostí pořádaných Olomouckým krajem. Nejprve starostka obce a velitel JSDHO z rukou hejtmana převzali dar pro naši jednotku ve formě motorového kalového čerpadla a poté následovalo poděkování za povodně, kdy uznání obdržela obec Osek nad Bečvou i celý osecký hasičský sbor z rukou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaříka. Poděkování též obdržela ze strany Generálního ředitelství HZS ČR. Vše doplnily i dotace na vybavení jednotky, které významně napomohly k zvýšení materiálně-technické základny pro zajištění připravenosti na zvládnutí dalších mimořádných událostí v rámci naší obce i okolí.

Hasičská podzimní zábava: v osecké Sokolovně dne 26. 11. uspořádal náš sbor velmi vydařenou taneční zábavu se skupinou Forum II, která se velmi vydařila. Návštěvnost byla vysoká. Cestu si k nám našlo více jak 330 platících hostí, přičemž se o ně profesionálně postarali naši členové. K vážným bezpečnostním incidentům nedošlo, o což se postarala bezpečnostní skupina našich hasičů, přičemž účastníci odcházeli nad ránem spokojeni.

25. září 2010 proběhly v Přestavlkách Závody požární všestrannosti, tzv. branný závod. Na poslední chvíli se podařilo zformovat jak hlídku mladších (Prokop Zábranský, Aneta Lachová, Adéla Klimentová, Šimon Škop, Eda Melč), tak hlídku starších (Bára Zábranská, Adam Lach, Adéla Janků, Tomáš Melč a Sandra Bejdáková). Mladší odběhli členitou trať cca 2 km a starší cca 3 km. Plnili úkoly na stanovištích - zdravověda, střelba ze vzduchovky, topografické značky, požární ochrana, překonání překážky. Znalostmi "nabušená" hlídka mladších zúročila znalosti z tréninků a až na střelbu a slabé ruce u dvou nejmenších členů se jim dařilo. V konečném pořadí skončili na 10. místě z 22 hlídek. Celá hlídka starších hasičů bohužel neměla dostatek prostoru trénovat a umístila se na 27. místě z celkového počtu 31 hlídek. Nejvíce trestných bodů nasbírali starší na stanovišti - základy topografie. Svou účastí však otevřeli možnost účasti i družstva starších SDH Osek nad Bečvou ve hře Plamen 2010/2011. Foto zde.

18. září 2010 jsme se zúčastnili noční soutěže - Bochořská sova 2010. Soutěž odstartoval večerní ohňostroj. Bohužel se nám moc nedařilo, proudnice si tak nějak dělala co chtěla.. a tak jsme skončili na 24. místě z celkového počtu 32 družstev mladších. Ze závodů jsme se s dětma vrátili až pozdě po půlnoci.
Foto zde.

Tradičně v osecké hody se na cvičišti u Bečvy uskutečnila soutěž "O pohár starostky obce Osek nad Bečvou". Naše družstvo mladších, oslabené o některé zaneprázdněné a některé nemocí skolené borce, se vydalo bojovat s "ohněm" jako první ve startovní listině. Dosáhlo pěkného času 17:50 s., ale celkově tento čas stačil na 7. místo. Následující den proběhlo bez naší přítomnosti poslední soutěžní klání Velké ceny a po sečtení výsledků za celou sezonu mladší hasiči SDH Osek nad Bečvou obsadili 9. příčku.
Foto zde

Termín dětské soutěže u nás v Oseku, která proběhne tradičně na hody, je v sobotu 11.9.2010 na výletišti za řekou Bečvou. Oficiální propozice zde.

 Druhá vlna povodní z pohledu naší jednotky: v měsíci květen a červen nás potrápila opět matka příroda, která si s námi po první vlně povodní velmi nepříjemně pohrála. Vzápětí přišly intenzivní přívalové srážky, které rozvodnily potok Lubeň, Trnava a Kločínek a vzápětí druhá vlna povodní zvýšila opětovně hladinu řeky Bečvy a okolních potoků. Jednotka při obou akcích účinně pomohla odstranit nebezpečné stavy spojené s nepříznivými klimatickými jevy (spadlé stromy v rybnících, zaplavené propustky, stavba protipovodňových hrází).

Nepovodňové výjezdy v měsíci červnu a červenci: nejenom povodně zaměstnaly naší jednotku. Dne 21.6.2010 jsme vyjeli ke smrtelné dopravní nehodě osobního automobilu značky Favorit, která se stala v k. ú. Osek nad Bečvou u tzv. "třech mostů". Jednotka na místě spolupracovala s HZS OLK ÚO Přerov, PS Lipník při likvidaci následků dopravní nehody a řízení dopravy. Dále jsme také 2 x zasahovali u požáru skládky AVE v k.ú. Lipník nad Bečvou, kde došlo k zahoření odpadu, foto ve fotoalbu,
přímý odkaz zde.

Mikroregionální hry v Oseku nad Bečvou:
 z důvodu povodní se tak trochu pozapomnělo na výsledky proběhlých mikroregionálních her, na jejichž organizaci jsme se podíleli. Jak již bylo na internetu uvedeno, tak SDH organizoval stanoviště nohejbal a naši členové složili jedno družstvo, které reprezentovalo naši obec v této disciplíně. Nastoupili proti velmi zdatným soupeřům našeho mikroregionu a popasovali se s nimi na výbornou, o čemž svědčí konečné 4. místo, kdy ve skupině naši hoši skončili na druhém místě a ve čtvrtfinále porazili družstvo Hlinska B, ale v semifinále bohužel nestačili na soupeře z Lipníka n./B. Přesto jejich skvělé umístění významně dopomohlo k celkovému vítězství obce Osek nad Bečvou v soutěžních disciplínách 6. Mikroregionálních her DSO Lipensko. Soutěžní družstvo SDH bylo složeno z těchto našich členů: Martin Hluší, Miroslav Novotný a Petr Krutil. Fotky zde.

Vesnice roku 2010:
dne 18.6.2010 navštívila naši obec hodnotící komise soutěže "Vesnice roku 2010". V bloku prezentací význačné místo ke představení své činnosti dostal i náš sbor. V 10-ti minutové prezentaci byla představena historie i současnost našeho sboru, náplň naší činnosti (zásahy, práce s mládeží, soutěžní aktivity a společensko-kulturní dění) a výhled do budoucna. V obřadní síni jsme také vystavovali fotky z naší činnosti a ocenění, jež náš sbor získal. Za projevenou aktivitu a propagaci obce sboru poděkovala paní starostka obce - Ing. Anna Caletková.

Oslavy 100. let SDH Lipník nad Bečvou dne 26.6.2010
: aktivně jsme se zúčastnili velmi zdařilých oslav 100. let založení českého SDH v městě Lipníku nad Bečvou. Zapůjčili jsme materiál pro průběh dynamických ukázek a ve statických ukázkách jsme předvedli naši chloubu - CAS 25 Š 706 RTHP a zrenovovanou historickou motorovou stříkačku DS-16. O oba kusy techniky byl mezi laickou i odbornou veřejností velký zájem a naši tři členové, kteří se zúčastnili výstavy (Fr. Buryánek, R. Vaněk a M. Snášel) nestačili na jejich zvídavé dotazy odpovídat. Technika byla pochopitelně perfektně připravena. Za projevenou aktivní spolupráci dostal náš SDH děkovný dopis od starosty města Lipníka nad Bečvou Ing. M. Přikryla, foto z oslav 
zde.

 O víkendu 29. a 30.5.2010 se mladší hasiči SDH Osek nad Bečvou zúčastnili soutěžního klání na Okresním kole hry Plamen v Hranicích. Z důvodu dlouhodobých dešťů jsme na stadioně nestanovali. V sobotu jsme se startovním číslem 1, kterého se ostatní báli, absolvovali štafetu CTIF. Umístili jsme se na 13. místě. Dále jsme soutěžili ve štafetě 4x60 m, kde jsme vytvořili dvě hlídky, aby si své dovednosti ověřili i nováčci mezi hasiči.Získali jsme 7. místo. Rovněž na štafetě dvojic nastoupily dvě hlídky a získali jsme 3. místo. V neděli jsme jeli předvést požární útok do Drahotuš na hřiště a s časem 19:60 s jsme vybojovali 1. místo. V celkovém součtu i s výsledky z branného závodu loni v Přestavlkách a vyhodnocení celoroční činnosti jsme skončili na pěkném 7. místě. Foto zde. Záznam požárního útoku v sekci videa.
 Povodně 2010 z hlediska JSDHO Osek nad Bečvou: Jednotka dobrovolných hasičů naší obce se do povodní zapojila již v neděli 16.5., kdy po vydatných deštích došlo ke kritické situaci na rybnících na k.ú. Osek nad Bečvou a hranicí s obcí Oldřichov. Pomocí silných rukou našich hasičů se podařilo prostřednímu rybníku výrazně ulehčit a zabránit dalším škodám. To hlavní však začalo od pondělního rána, 17.5., kdy postupně dosahovala řeka Bečva jednotlivých povodňových stupňů. Naše jednotka v počtu 20 hasičů prováděla postupně: monitoring toku, evakuaci a záchranu obyvatel, stěhování nábytku ohrožených objektů, stavbu protipovodňových hrází a ochranných stěn u rodinných domů v Oseku na Rybářích a Lipníku n./B., převoz evakuovaných osob ze zatopených oblastí, čerpání vody, zprůchodnění protipovodňového kanálu pomocí ženijního nářadí apod. Poté už následovalo odstraňování povodňových škod, kdy se odčerpávaly rozsáhlé laguny v lokalitě U Splavu a laguna, která se vytvořila na Rybářích. Vše končilo čerpáním sklepů a úklidem komunikací od naplaveného bahna. Naši hasiči si vydechli až v neděli 23.5., kdy na katastru naší obce byly všechny práce ukončeny, leč se dílčí problémy mohou ještě vyskytnout. Všem hasičům, kteří se aktivně zapojili do úspěšného boje s povodňovým živlem patří zasloužené díky, poněvadž bez jejich aktivního nasazení by nebylo možno tuto událost takto bezproblémově zvládnout!!
Fotogalerie zde.
Pozvánka na 6. ročník mikroregionálních her v Oseku nad Bečvou: obec Osek nad Bečvou ve spolupráci s místními spolky, včetně našeho, pořádá 6. ročník mikroregionálních her, které se budou konat v sobotu 15.5. na několika sportovištích. Členové SDH Osek budou zajišťovat disciplínu nohejbal na hřišti na Chabrově, kam jste všichni srdečně zváni. Na sportovišti se představí 12 týmů z obcí sdružených v DSO Lipensko. Na Vaši diváckou návštěvu se těší všichni osečtí pořadatelé. Na sportovištích občerstvení zajištěno!! Oficiální pozvánka v pdf. zde.
 Oslavy 105. let od založení SDH Osek nad Bečvou: v rámci oslav 105. let od založení našeho SDH jsme v hasičském areálu za řekou Bečvou uspořádali okrskové kolo v požárním sportu. Díky sv. Floriánu nám, v sobotu 8.5., přálo počasí po celou dobu závodů a výborně připravený areál se dočkal spousty skvělých výsledků. Soutěž měla dvě disciplíny: 100 metrů překážek a požární útok. V kategorii mužů v obou disciplínách zvítězili naši zástupci - borci z SDH Osek a tím získali celkové 1. místo. Děvčata se nenechala zahanbit a také v obou disciplínách zvítězily. Obdobně jako mužští kolegové ulouply pohár za nejlepší tým soutěže. Vítězství družstev z Oseka potvrdil ještě individuálním vítězstvím Marek Bia, který se s časem 15:89s stal králem stovkařské trati (další členové družstva se vešli do první desítky, přičemž V. Hluší skončil na třetím místě). V kategorii žen dlouho dominovala naše Lucie Janků, která nakonec skončila na místě druhém. V neděli 9.5. pak proběhl "Den otevřených vrat" naší hasičské zbrojnice a slavnostní schůze SDH, kde jsme společně bilancovali 5 leté období činnosti sboru od 100 letého výročí v roce 2005. Všem, kteří se aktivně zapojili do organizace a přípravy těchto oslav, patří velké díky!!. Výsledky muži a ženy v pdf. Fotky ze soboty poskytla Naďa - přímý odkaz zde.
 Odborná příprava členů JSDHO ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel: pod záštitou HZS Olomouckého kraje ÚO Přerov proběhla dvoudenní odborná příprava pro vybrané jednotky se zaměřením na dopravní nehody a vyproštění osob z havarovaných vozidel. Pátek, 23.4., byl věnován teoretické přípravě s ohledem na zaměření praktické části výcviku, která proběhla na PS Lipník n./B. v sobotu, 24.4. V rámci praxe prodělali naši členové zdravotní přípravu, prováděli základní úkony při stabilizaci vozidla a zaměřili se na provedení šetrného a účinného vyproštění zraněné osoby z vozidla. Velmi atraktivní byl praktický výcvik s hydraulickým vyprošťovacím zařízením, kde si díky velkému množství připravených vraků, mohli účastníci kurzu dokonale procvičit základní techniky práce s tímto zařízením. Zúčastnění členové naší jednotky - Charamza Lukáš, Kozák Dalibor, Koščuško Josef a Snášel Marek prokázali své vysoké odborné znalosti a za jejich profesionální přístup k výcviku jim patří poděkování. Foto zde.
 Přidán zápis z výborové schůze ze dne 16.04.2010 - zde
 Již za necelý měsíc (8.5.2010) se koná Nulté kolo v požárním sportu v naší režii. Bude probíhat na cvičišti za řekou Bečvou. Připravte se, že budete požádáni o pomoc při realizaci této akce. Následující den proběhne od 14:00 h slavnostní schůze u příležitosti oslav 105 let od založení našeho SDH.
 Jednotka v sobotu dvakrát vyjížděla - V sobotu, 3.4., jednotka vyjížděla ke dvěma požárům na lipensko. První se stal v oblasti CHKO Škrabalka, kde došlo na ploše 200x100 m k požáru travního porostu a náletových dřevin. Požár se podařilo zlikvidovat během 30 minut. Po návratu na základnu jsme po malé chvíli byli opět povoláni, tentokrát do chatové oblasti Ořechy, kde došlo k požáru chatky. Při hasebních pracích naše jednotka plně využila dýchací techniku. Požár si bohužel vyžádal jednu lidskou oběť. Členové jednotky účastnící se zásahu byli za svůj profesionální přístup na místě události pochváleni zasahujícím řídícím důstojníkem HZS. Za kvalitně odvedenou práci si tuto pochvalu jistě zasloužili.
 NAŠI BORCI OBHÁJILI 1. místo na Radslavské přilbě v konkurenci 23 týmů z ČR, SR a Polska!!!! - fotky dodal Ivo Navrátil zde a fotky z rukou Nadi Lukášové zde

  Pozvánka na 9. ročník Radslavské přilby - v sobotu 27. a neděli 28.3. v nočních hodinách proběhne každoroční souboj hasičských družstev v soutěži požární všestranosti pod názvem Radslavská přilba. Tato, již po několik let, mezinárodní soutěž je vysoce atraktivní a ceněným kláním v rámci našeho regionu, kdy se jednotlivá družstva snaží plnit řadu náročných, zásah imitujících, úkolů. Naše družstvo v tomto roce také obhajuje celkové 1. místo z předešlého ročníku soutěže. V naší obci budou opětovně námi organizovány dvě stanoviště a to: Nebezpečné látky (v hasičské zbrojnici) a povodeň (mezi Struhou a Bečvou u cyklostezky). Držte našim hochům palce a přijďte je na daná stanoviště podpořit. Více na www.radslavice.cz/hasici
 Vynikající práce na technice - v zimních měsících se v osecké hasičárně nezahálelo. Pracovalo se na několika frontách v údržbě a opravách techniky + instalovalo se nové vybavení. Velký kus práce na opravě obou vozidel (DA12 a CAS25) odvedlo duo našich strojníku - pánové Buryánek František a Vaněk Rudolf, kteří přes zimu provedli kompletní údržbu i opravy obou vozidel. Se vším si bravurně poradili a vozidla jsou po zimě připravena v perfektním stavu. Mladší generace oseckých hasičů - pánové Lukáš Charamza a Marek Bia vyrobili, dle svých vlastních myšlenek a návrhů, závěsy do CAS 25 na novou dýchací techniku Sabre 100 Contour zakoupených na podzim naší jednotce sponzorem VR OZE. Zařízení bylo již odzkoušeno v praxi a velice se osvědčilo.
 18.03.2010 - Dámy a pánové, členové sportovních družstev mužů,žen a dorostenek. Od dnešního dne máme ve své výstroji nové přilby pro požární sport. http://www.x-flame.cz/www3/obchod/index.php?id=080103&k=22 v naší tradiční bílé barvě. Už byly odzkoušeny při slaňování a rozdíl v komfortu je obrovský. Jistě přispějí ke zlepšení soutěžních časů. Poprvé se s nimi oficiálně představíme na "radslavské přilbě"

 V Oseku za poslední týden dvakrát houkala siréna, přičemž v pátek 5.3. byla naše jednotka svolána k požáru udírny a přístřešku do obce Loučka a dne 10.3. jsme vyjížděli k nenahlášenému pálení odpadu v naší obci v části zvané Rybník. Oba požáry nezpůsobily važné škody.
 Přinášíme článek o proběhlé Osecké uzlovačce včetně fotogalerie
zde v pondělních novinách také vyšel článek o uzlovačce - ten si můžete otevřít zde v souboru .pdf
 Poslední únorový víkend se uskutečnil pátý ročník turnaje ve stolním tenise. Jídla i pití bylo dost. Padla skoro celá bečka piva a pro hladovce byl přpraven vynikající gulášek z divočáka, kterého vyhrál Petr Krutil na našem plese. Hlavní zásluhu na přípravě občerstvení měla paní Charamzová, která divočáka zpracovala. Něco málo k výsledkům se dozvíte u fotek z turnaje zde
 Konečně se našlo dokončení videa stavění vánočního stromu! Najdete jej v sekci videa 
 Doplněny zásahy v roce 2009 a vytvořena nová sekce zásahy 2010, kde již jsou zapsány 3 letošní události. Podívejte se v sekci
zásahy.
 Vložen nový Zápis z výborové schůze z 05.02.2010
zde
 Přidána fotogalerie z technické pomoci na odstranění sněhu v Oseku nad Bečvou - zde - jednotka v pátek (5.2.) vyjela k nebezpečným převisům na střeše rodinného domu, jejíž majitelkou je starší spoluobčanka, která svými vlastními silami nemohla nastalou situaci zvládnout, a proto přes obecní úřad požádala jednotku o pomoc. Zasahující členové pomocí nastavovacího žebříku a jednoduchého ženijního nářadí provedli stržení sněhových převisů a části sněhu, který hrozil utržením a opakováním komplikované situace. Vše bylo za dvě hodiny bezproblémově zvládnuto a provoz na chodníku před domem i jeho obslužnost mohly být obnoveny.
 Zásahy z počátku roku 2010: jednotka v prvním měsíci roku 2010 opět vyjížděla k několika událostem. Vedením ZŠ Osek nad Bečvou jsme byli požádáni o odstranění značného množství sněhu ze střechy MŠ a ŠJ. Nasazením všech zúčastněných členů jednotky se podařilo sníh během 2 hodin odstranit, čímž se zabránilo zatékání do budovy školní jídelny a odstranila se tak mnohacentimetrová vrstva těžkého sněhu. O 9 dní později, před naším tradičním plesem, jsme byli povoláni k vytažení pracovní plošiny, která zapadla do závějí poblíž obecní komunikace, při opravě obecního osvětlení. Vyproštění se povedlo díky robustní síle vozidla CAS 25 a plošina byla v mžiku a nepoškozena venku.
 Pro zajímavost zase trocha statistiky návštěvnosti našeho webu
zde
 V sobotu 23.01.2010 se konal tradiční hasičský ples v místní Sokolovně, Do kulturního zařízení se přišlo pobavit a naši organizaci podpořit více jak 214 platících osob. Občerstvení, tombola, taneční vystoupení včetně scénky v podání dorostenek zaujalo nejednoho hosta a věříme, že v tak hojném počtu se sejdeme opět za rok na stejém místě s kapelou Big Mžik, jež byla hlavním průvodcem sobotního večera. Foto z plesu zde a video z vystoupení dorostenek: taneček - scénka
 Vložen Zápis z výborové schůze ze dne 08.01.2010 zde prohlédnout statistický graf věkového složení našeho sboru lze zde
 V sekci
Výroční zprávy přidána zpráva za rok 2009 a doplněna i chybějící z r. 2007, ve fotoalbu jsou navíc fotky z proběhlé Výroční valné hromady dne 03.01.2010
 Pro všechny nedočkavé - termín hasičského plesu je 23.01.2010 od 20:00 h v osecké Sokolovně opět s kvalitní hudební skupinou Big Mžik pana Karla Šimoníka

 
 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< únor >>
<< 2021 >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Statistiky

Online: 1
Celkem: 343354
Měsíc: 2309
Den: 70