Jdi na obsah Jdi na menu
 

Archiv 2011

Taktické cvičení na požár v domě sociální péče: Členové JSDHO Osek nad Bečvou se dne 14.10. zúčastnila taktického cvičení naplánovaného HZS OLK, ÚO Přerov, PS Lipník nad Bečvou na požár bytu v domově sociální péče. Naše jednotka se zúčastnila s oběma vozy v počtu 11 členů a měla za úkol vyhledávání a záchranu osob z budovy za použití dýchací techniky.

IMZ k vyprošťování osob z havarovaných vozidel: Dne 8.10. se na požární stanici v Lipníku nad Bečvou odehrálo velmi atraktivní školení k zásahům jednotek SDH u dopravních nehod, jejichž součástí byla zdravověda a poskytování první pomoci zraněným osobám, technika vyprošťování z havarovaných vozidel (teoretická i praktická), stabilizace vozidel u dopravních nehod apod. Z našeho JSDH se zúčastnily čtyři členové (P. Krutil, M. Popp, T. Dohnal a M. Stavárek), kteří svým profesionálním a aktivním přístupem přispěli ke zdaru celého výcviku.

Akce k Oseckým hodům 2011: V sobotu 10.9. proběhla, již na našich stránkách, avizovaný XIV. ročník dětské soutěže v požárním útoku mladých hasičů “O pohár starosty obce Osek nad Bečvou”. Počasí, jež je základem úspěchu, nám přálo a soutěž tak proběhla bez komplikací a ve svižném tempu. I přes drobné technické problémy se podařilo organizačně soutěž zvládnout. V neděli, 11.9., se poté následně konala akce s názvem “Den otevřených vrat”, která byla spojena s výstavkou keramiky a rukodělných prací v podání děvčat z Oseckého klubu, o.s. a další částí expozice byla výstavka kronik obce a historických fotografií z života naší vesnice. Poslední část výstavky tvořily kroniky našeho SDH s rozsáhlou fotogalerií, historickými dokumenty a výstavkou našich praporů (historického i čestného). Součástí byla samozřejmě i výstava naší zásahové techniky a vybavení, s kterým chráníme životy a majetek občanů naší obce. Hlavním bodem zájmu veřejnosti byla také prohlídka prostor rekonstruované hasičské zbrojnice, jež skončila v průběhu měsíce srpna. Všem zúčastněným se program velice líbil a byli spokojeni se zaměřením výstav i prohlídkou hasičské zbrojnice. Návštěvnost se zastavila na cca 200 osobách, což je velký úspěch. Následně, v úterý, proběhla exkurze ZŠ a MŠ Osek nad Bečvou, kdy se prohlídky pod odborným vedením starosty sboru Václava Hlušího a kronikářky obce Osek nad Bečvou, paní Ing. Anny Caletkové, zúčastnili všichni žáci prohlídky a kompletního výkladu o zbrojnici, vystavených reálií a techniky.

10.9.2011 pořádáme tradičně dětskou soutěž na výletišti u řeky Bečvy, přijďte nás podpořit i soutěžící! Začátek v 10.00 h, startovné 70,- Kč, oficiální pozvánka v pdf. zde.

Vložen Zápis z výborové schůze ze dne 1.9.2011 - zde.

18. června 2011 jsme se zúčastnili pohárové soutěže v Lazníkách. Fotky dodala Naďa, zde.

Proběhla rekonstrukce naší hasičské zbrojnice, foto zde.

Výcvik jednotek SDH obcí v rámci ochrany obyvatelstva a přípravy na mimořádné události: Šest členů naší jednotky (Šiška M., Charamza L., Koščuško J., Krutil P., Snášel M. a Kozák D.) se zúčastnilo dvoudenního školení JSDHO okresů Přerov a Olomouc (27. a 28.5.) v přípravě na zvládání mimořádných událostí a ochrany obyvatelstva před živelnými katastrofami. Praktická příprava se odehrávala ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá - Smilov a jednotlivá stanoviště lektorovali příslušníci HZS Olomouckého kraje a další odborníci z řady ZZS OLK apod. Na stanovištích se tak vyučovaly základy první pomoci, psychologická příprava, systém civilní ochrany v ČR, práce při zásahu na nebezpečnou látku s následnou dekontaminací, práce na vodě a záchrana osob z vody, stavby nouzového ubytování apod.  

Zásah u dopravní nehody nákladního automobilu na silnici R35: Jednotka SDH Osek nad Bečvou byla dne 9.6. povolána k dopravní nehodě s následným požárem na rychlostní komunikaci R35 v k.ú. Dolní Újezd. Naši hasiči, v počtu 10 členů, zde likvidovali následky dopravní nehody a spolupracovali na místě s HZS OLK ÚO Přerov, PS Lipník n./B., PS Přerov a SDH Veselíčko. Během zásahu odstraňovali následky vážné nehody a spolupracovali s SSÚD ŘSD Kocourovec na zprůjezdnění části dálnice, aby se odblokovala řada kamionů, které uvízly za dopravní nehodou. Všem za odvedení profesionální práce patří velké poděkování. Více na přiložených fotografiích zde. Článek na Požárech.cz s dalšími fotografiemi zde.

21. 5. proběhlo ve sportovním areálu v Provodovicích
okresní kolo v požárním sportu, kde jsme díky úspěšně zvládnutému okrskovému kolu měli několikeré zastoupení. Muži obsadili 10. místo, poněvadž se jim dle jejich představ nepovedl požární útok, děvčata vybojovala 5. místo. Závody byly spojeny i s druhou části Hry Plamen v kategorii dorostenců a tam jsme dosáhli v osobě Martina Poppa skvělého 1. místa z 18 zúčastněných a díky tomuto úspěchu se náš člen probojoval do krajského kola v Uhelné. Dorostenky se v celkovém součtu umístily na 3. místě. Všem díky za reprezentaci obce i SDH. Foto ve fotoalbu Nadi zde.

14. 5. 2011 - Taktické cvičení 10. okrsku na požár dopravního prostředku a travního porostu na Skokách. Fotky ve fotogalerii zde.

7. 5. 2011 - O. kolo v požárním sportu v Dolním Újezdě - muži obsadili 1. místo ze 7. zúčastněných týmů a ženy obsadily 2. místo. Nejlepší v disciplíně 100 m s překážkami byla naše členka Gabriela Janíčková. Fotky nafotila Naďa, k prohlédnutí zde.

4. 5. 2011 - účastnili jsme se taktického cvičení IZS ORP Přerov v Prosenicích - s tématem: záchrana zavalených osob ze zřícené budovy. Foto ve fotogalerii zde.

Železný hasič 2011: v Tovačově se v sobotu, 16.4.2011, uskutečnila speciální hasičská soutěž imitující složitý zásah hasičů ve stížených podmínkách. Účastníci z řad dobrovolných jednotek tak musí překonávat složité překážky a závěrem, vše v kompletní ústroji s dýchací technikou, musí vystoupat do věže zámku. I v letošním roce se závodu zúčastnil v našich barvách Marek Snášel, který v těžké konkurenci obsadil celkově 29. místo z 45 účastníků. Díky též patří jeho trenérovi, masérovi, fotografovi a řidiči v jedné osobě - Petru Krutilovi, který vše zabezpečil po logistické stránce. Video zde. Fotky ve fotoalbu zde.

Úspěch našich barev na Radslavské přilbě
: poslední březnový víkend se uskutečnil již X. ročník soutěže hasičské všestranosti - Radslavská přilba. V tvrdé konkurenci 28 účastníků z ČR, Polska a Slovenska obsadilo družstvo SDH Osek nad Bečvou těsně druhé místo, když je od vítěze dělily pouhé 4 body. Po dvou vítězných ročnících 2009 a 2010 je to opět velký úspěch a prokázání zdatnosti našich lidí. Tým se zúčastnil ve složení: Václav Hluší (velitel), Dalibor Kozák (strojník), Martin Hluší, Lukáš Charamza, Martin Popp a Marek Snášel (členové týmu). Disciplíny se zaměřovaly na praktickou zásahovou činnost (práce s lanem, dopravní nehoda, práce s čerpadly, zdravověda, povodně, vědomostní testy apod.), kterou jednotky provádí během svých činností na místech výskytu mimořádných událostí. V každém případě bylo jejich vystupování velmi profesionální, solidní a udělali tak velkou reklamu sboru i obci.
Úspěšně jsme také zrealizovali  dvě stanoviště v naší obci, přičemž jedna byla zaměřena na zručnost hasičů při montáži a demontáži armatur a druhá, již klasická, nesla název povodeň. V této disciplíně šlo o stavbu protipovodňového hrazení z dvoukomorových pytlů. Velký dík patří i rozhodčím z našeho sboru, kteří nemalou měrou napomohli zdárnému a plynulému průběhu soutěže. Pár fotek zde.

Požár v chráněné krajinné oblasti Škrabalka: v sobotu 26.3., krátce po půl páte večer vyjela naše jednotka k požáru porostu do lokality Škrabalka. Příjezd k místu požáru byl velmi komplikovaný neprostupností terénu a problémem byly i vzrostlé stromy podél komunikace vedoucí touto lokalitou. Na místě zasahovaly celkem 4 jednotky (SDH Lipník n./B., SDH Osek nad Bečvou, HZS Lipník n./B. a HZS Hranice), které likvidovali požár o rozloze 200x100 metrů vzrostlých křovin, stromků a trávy. Po hodině se podařilo vše zdárně zvládnout. Jednotka po uhašení požáru dále pokračovala k zajištění noční soutěže v hasičské všestranosti.

Aktualizovány "Zásahy" - doplněny informace z roku 2010 a přidán odkaz na zásahy v letošním roce 2011, více v menu.

"Uzlovačka 2011" - Mladí hasiči z našeho SDH vytvořili jak družstvo mladších, tak starších žáků. Soutěžili v uzlové štafetě a ve štafetě dvojic. Na uzlech nasbírali obojí trestné vteřiny, které jim navýšili celkově dobrý čas. Mladší se umístili celkově na 3. místě a odměnou jim byl vytoužený pohár. Starší žáci skončili na 6. místě.  Fotky z 5. 3. 2011, kde se v osecké sokolovně konala naše uzlovačka, najdete zde!

Opět se vám po delší době hlásíme s výsledky naší činnosti. Jako první zmiňuji turnaj ve stolním tenisu s názvem "O šampus velitele SDH". Bohužel sám velitel se ho nemohl z rodinných důvodů zúčastnit a proto byl z bojů vyřazen, (k velké radosti Miry Novotného). Letos byla účast poněkud slabší než bývá zvykem. Mužů se sešlo 8 a žen 13. Za zmínku stojí výborné logistické zajištění soutěže, zejména klobásky byly výborné a pivo z našeho nového dvoukohoutového výčepního zařízení včetně příslušenství bylo jako křen. Uznání za své sportovní nasazení a téměř dosažení stupně vítězů sklidil nejstarší účastník turnaje, pan Vaněk (75let). Něco málo k výsledkům - ŽENY: 1. Magda Hluší, 2. Gábina Janíčková, 3. Erika Vybíralová - MUŽI: 1.Václav Hluší, 2. Milan Šiška, 3. Martin Hluší. Plynule na tuto akci navazuje další a sice " Osečtí Hasičtí Řečtí Bohové". Po ukončení turnaje ve stolním tenise se začla skupinka 9-ti dobrovolných hasičů převlékat do kostýmů řeckých bohů na tradiční sokolské šibřinky. Kostýmy to byly poměrně jednoduché, skládající se zejména z hasičských ubrusů a dalších rekvizit. S výsledkem jsme byli velice spokojeni a návštěvníci plesu zřejmě také. Za svou snahu a originální pojetí masek jsme získali třetí místo v silné konkurenci ostatních soutěžících. Vyhráli jsme tak dárkový balíček a chuť jít do této akce i příští rok. Václav Hluší, starosta SDH alias ZEUS, tímto děkuje všem za účast na výše uvedených akcích. Foto zde

Děkujeme všem příznivcům našeho sboru za účast na  tradičním hasičskýém plese
, který se uskutečnil v sobotu dne 22. ledna 2011 od 20.OO h v Sokolovně v Oseku nad Bečvou. Foto zde.

Dne 9.1. 2011 jsme se sešli v hasičské zbrojnici abychom společně zhodnotili uplynulý rok činnosti našeho sboru. Z precizně připravených zpráv bylo patrné, že se nám velice dařilo a to na všech frontách. Bohatá byla kulturní, sportovní a zejména zásahová činnost. Také činnost s mládeží byla hodnocena velmi kladně. V diskusi pak byli oceněni členové našeho sdružení za aktivní přístup k hasičině a celoroční činnost. Následovala gratulace bratru Vaňkovi od starosty OSH Přerov, Ing. Radka Hlavinky,  ke krásnému životnímu jubileu. Hlavním bodem ale bylo připnutí stuhy III. Stupně k našemu Historickému praporu. Tohoto aktu se zhostil sám Starosta SH ČMS Ing. Karel Richtr. Byla to pro nás obrovská čest. Našim vzácným hostům jsme předali drobné dary a pamětní list na tento slavnostní den. V následné diskusi vystoupili funkcionáři okrskové, okresní i republikové úrovně. Také pan starosta obce Osek nad Bečvou, Martin Engl, pozdravil naše shromáždění a ujistil nás o své podpoře našemu SDH. Rovněž zástupci okolních sborů přednesli své zdravice. Oficiální část schůze se nám natáhla a trvala téměř dvě hodiny. Následovalo pohoštění hostů a debata nad skleničkou až do pozdních nočních hodin. Foto ve fotogalerii VVH 2011.

 
 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< únor >>
<< 2021 >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Statistiky

Online: 1
Celkem: 349536
Měsíc: 2568
Den: 130